Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Vitomirești aici