Misiune, viziune, ținte strategice

     MISIUNEA Liceului Tehnologic Vitomireşti constă în asigurarea formării personalitatii autonome creative a elevilor, printr-o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.

VIZIUNEA

      Derivă din nevoia de educaţie identificată la nivelul societăţii romanesti şi a comunităţii locale şi are în vedere următoarele aspecte:

  • Dezvoltarea instituţională a elevului;
  • Crearea unui climat de învăţare stimulativ;
  • Garantarea pregătirii specializate la liceu;
  • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă, precum şi implicarea parinţilor în viaţa şcolii;
  • Oferirea către comunitatea locală şi a societăţii în general, a unor absolvenţi pregătiţi şi apţi a se integra în societate;

Ca ȚINTE pentru perioada următoare școala își propune:

  • Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din școală;
  • Implicarea elevilor în proiecte Erasmus+ care să le dezvolte competențele profesionale necesare;
  • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare pentru ca elevii să aibă condiții optime de învățare;
  • Crearea contextului necesar pentru ca elevii din școală să beneficieze de servicii de consiliere și orientare pentru carieră;
  • Implicarea cadrelor didactice în perfecționare care să le dezvolte competențe de a oferi servicii de consiliere și orientare elevilor;